Aktualności

Od 1 stycznia 2018 JPK_VAT dla wszystkich.

Od 1 stycznia 2018 r. również mikroprzedsiębiorcy będący podatnikami VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Wcześniej takie wymogi objęły duże przedsiębiorstwa (od 1 lipca 2016 r.) oraz małe i średnie (od 1 stycznia 2017 r.)

 

Nowe numery rachunków bankowych ZUS

Od 01.01.2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą opłacać składki ZUS jednym zwykłym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Jeśli przedsiębiorca jeszcze nie otrzymał listu z ZUS z informacją o nowym numerze rachunku składkowego lub taki list gdzieś zapodział, to w każdej chwili może go sprawdzić pod adresem https://www.eskladka.pl/ podając swój nr NIP.

Zmiany od 2017 roku w umowach cywilnoprawnych

Zmiany od 2017 roku w umowach cywilnoprawnych

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą przepisy ustawy gwarantującej minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących w oparciu o umowę zlecenia i umowę o świadczenie usług. Mowa jest o 12 zł za godzinę pracy, choć w wyniku mechanizmu waloryzacji stawka ta w 2017 roku wyniesie 13 zł. Przepisy te nie dotyczą umów gdzie wynagrodzenie jest ustalane prowizyjnie oraz umów o dzieło.

Ostrzeżenie przed wyłudzeniami

Ostrzeżenie przed wyłudzeniami

OSTRZEGAMY przed prywatnymi firmami prowadzącymi rejestry przedsiębiorców, które próbują wyłudzać opłaty od nowo zarejestrowanych firm!