Od 1 stycznia 2018 r. również mikroprzedsiębiorcy będący podatnikami VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Wcześniej takie wymogi objęły duże przedsiębiorstwa (od 1 lipca 2016 r.) oraz małe i średnie (od 1 stycznia 2017 r.)

 

Od 1 stycznia 2018 r. również mikroprzedsiębiorcy będący podatnikami VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Wcześniej takie wymogi objęły duże przedsiębiorstwa (od 1 lipca 2016 r.) oraz małe i średnie (od 1 stycznia 2017 r.).

Mikroprzedsiębiorców dotyczy obowiązek przekazywania JPK_VAT, jeżeli są podatnikami VAT, składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Przypomnijmy, że mikroprzedsiębiorcami są podmioty:

  • których obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
  • które zatrudniają mniej niż 10 osób.

W JPK_VAT należy wykazać te same dane, które są ewidencjonowane w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy złożą JPK_VAT za styczeń 2018 r. w terminie do 25 lutego 2018 r. Następne JPK_VAT należy składać comiesięcznie w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składają tylko podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z VAT. Chodzi o:

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1 ustawy o VAT),
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT),
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3 ustawy o VAT)

Nasz biuro rachunkowe jest w pełni przygotowane do wysyłki plików JPK_VAT, posiadamy odpowiednie narzędzia i oprogramowanie. Jeśli jeszcze Wasza firma nie jest przygotowana do tego obowiązku zapraszamy do współpracy firmy z Mosiny i nie tylko, zapewnimy fachową obsługę i wszelkie formalności związane z tym nowym obowiązkiem.

 

Źródło: inforfk.pl