Aktualności

Zmiany od 2017 roku w umowach cywilnoprawnych

Zmiany od 2017 roku w umowach cywilnoprawnych

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą przepisy ustawy gwarantującej minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących w oparciu o umowę zlecenia i umowę o świadczenie usług. Mowa jest o 12 zł za godzinę pracy, choć w wyniku mechanizmu waloryzacji stawka ta w 2017 roku wyniesie 13 zł. Przepisy te nie dotyczą umów gdzie wynagrodzenie jest ustalane prowizyjnie oraz umów o dzieło.