OSTRZEGAMY przed prywatnymi firmami prowadzącymi rejestry przedsiębiorców, które próbują wyłudzać opłaty od nowo zarejestrowanych firm!

Bardzo prawdopodobne, że krótko po otwarciu działalności otrzymacie Państwo (lub już otrzymaliście) korespondencję z baz firm o nazwach łudząco podobnych do CEiDG, który jest rejestrem państwowym i całkowicie bezpłatnym. Nazwy typu CEoDG, CEFiDG czy CRFiDG to firmy, które rozsyłają informację wraz z załączonym formularzem zapłaty. Liczą na to, że nieświadomi przedsiębiorcy dokonają wpłaty myśląc, że jest to obowiązkowe i dotyczy rejestru państwowego.

Absolutnie nie ma takiej konieczności – rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEiDG – jest całkowicie bezpłatna!